• Józef Trzebuniak

Piękno Eucharystii


Jezus w dzisiejszej Ewangelii kontynuuje myśl eucharystyczną. Objawia nam siebie jako „Chleb Życia”, oraz „Chleb, który z nieba zstępuje.” Kapłan podczas Mszy Świętej zaraz po przeistoczeniu chleba i wina w Ciało i Krew Pańską wypowiada słowa: „Oto wielka Tajemnica wiary.” Nie można przyjąć tej prawdy inaczej, jak tylko w świetle wiary. Poprzez godne i świadome przyjmowanie Eucharystii, wchodzimy w komunię z Bogiem i Jego życie jest w nas.

Zastanów się przez chwilę, w jaki sposób przygotowujemy się na spotkanie z Jezusem Eucharystycznym i czy przyjmujemy Chrystusa godnie do swego serca? Święta siostra Faustyna zanotowała w swoim dzienniczku następujące słowa: „Widziałam, jak niechętnie Pan Jezus szedł do niektórych dusz w Komunii świętej. I powtórzył mi te słowa: Idę do niektórych serc, jakoby na powtórną mękę.” Niech te słowa skłonią nas do refleksji i pobudzą do wdzięczności za bezcenny dar Eucharystii, który daje życie wieczne naszej duszy.

Prośmy Pana Jezusa o łaskę coraz większego umiłowania Mszy Świętej, abyśmy z wiarą i miłością otwierali się na piękno eucharystycznej obecności Zmartwychwstałego (s. Agata).

#J64451 #Eucharystia

14 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie