• Trzebuniak

Wzajemna miłość


Podstawą wszystkich naszych relacji jest miłość. Kochamy naszych rodziców, przyjaciół, męża, żonę, rodzeństwo. Bez prawdziwej i szczerej miłości nie ma szczęścia. Kochamy wreszcie Pana Jezusa i przychodzimy do kościoła, aby wyznać Mu naszą serdeczną miłość. W ten sposób wypełniamy najważniejsze przykazanie, którym jest miłość względem Boga i bliźnich.

Miłość wymaga wzajemności. Kochamy zatem ludzi i pragniemy, aby i oni okazywali nam to samo uczucie. Dlatego też, ludzka miłość wyraża się w objęciach, pocałunkach, trzymaniu się za ręce, a ponadto w komplementach, dobrych i budujących słowach, a także w konkretnych czynach. Podobnie Jezus Chrystus zawsze jest gotowy nas kochać i przygarniać. Zapewnia nas, że nieustannie modli się do swojego Ojca o Ducha Świętego, czyli Ducha Miłości, który ma ogarnąć nasze serca. Co więcej, poprzez swego Ducha przebywa stale z nami i ofiaruje się za nas na ołtarzu w czasie każdej Eucharystii.

Prawdą jest, że nie ma większej miłości nad miłość Syna Bożego, który oddaje swe życie, aby nikt z nas nie zginął. Świat współczesny i ludzie w nim żyjący zdają się o tym zapominać i nie dostrzegają wielkiej miłości, jaką Jezus Chrystus ich obdarza. Z tego względu, my – chrześcijanie, mamy być solą ziemi i światłem świata, aby przywracać ludziom nadzieję i wiarę w nieskończoną miłość Boga do nas.

To nieprawda, że jesteśmy sierotami, które nie posiadają kochającego Ojca w niebie. Wręcz przeciwnie nasz niebieski Ojciec tak bardzo nas kocha, że jest w stanie poświęcić wszystko, abyśmy osiągnęli szczęście w królestwie niebieskim. To On przecież posyła do nas swego Syna, Jezusa Chrystusa, a także całe grono świętych i błogosławionych, którzy kontynuują misję miłości wśród ludzi. Chociaż nie jesteśmy w stanie własnymi oczami zobaczyć Boga, to jednak możemy odczuwać Jego miłość we wspólnocie wierzących i w sakramentach świętych, a także wsłuchiwać się w Jego głos podczas lektury Pisma Świętego.

Jezus Chrystus żyje wśród nas i kocha nas bardziej niż ktokolwiek na ziemi. Dzięki Jego miłości żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, ponieważ poprzez komunię z Synem, trwamy w Ojcu i Duchu Świętym, który jest jedynym źródłem życia i miłości na całym świecie.

#J141521 #miłość #Jezus #relacja

31 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie