• Józef Trzebuniak

Światło wiary


Dzięki łasce Bożej otrzymujemy światło wiary, a w ten sposób możemy odkrywać nowe prawdy, które wcześniej przekraczały nasze ograniczone możliwości poznawcze. Oczy pełne wiary dostrzegają działanie Bożej Opatrzności w otaczającym świecie oraz we własnym życiu. Wiara jest darem Boga i opromienia blaskiem nadziei naszą codzienność. Tak pisała o tym w swoim dzienniczku siostra Faustyna: "O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina nie jest podobna do siebie, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy, pieczętuje pieczęcią na wieki" (Dz 62).

Grzech natomiast powoduje duchową ślepotę, w skutek czego człowiek nie widzi już tak wyraźnie i nie zachowuje się dobrze. Dlatego jak dzieci powinniśmy zawsze trzymać się ręki Boga Ojca, który pomaga nam prowadzić dobre i piękne życia. To właśnie do Niego mamy wsparcie w postaci Słowa Bożego i sakramentów świętych, które chronią nas przed popadnięciem w grzech. Panie, daj nam światłe oczy serca tak, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących. Amen (por. Ef 1:18).


7 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie