• Józef Trzebuniak

Dziecięce serce


Słowo Boże na dzisiaj jest zachętą, by wznieść swoje serca do Pana Boga w radosnym dziękczynieniu za dar Jego nieskończonej Miłości i Miłosierdzia, którymi ogarnia wszystkich pogubionych, porzuconych i znękanych ludzi. W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje jedną z najpiękniejszych cech swego Boskiego Serca. Jest nią współczująca litość, którą otacza nas wszystkich, a zwłaszcza owce, które „poginęły z domu Izraela”. Zagłębiając się w medytacji w prawdę o Bożej Miłości, możemy z ufnością oddać w Jego ręce wszystko, co nas niepokoi i odbiera radość życia. Możemy na nowo doświadczyć, że On nie pozostawił nas sierotami, i nie jest Mu obojętne, co przeżywamy i z czym się zmagamy. Bóg całym sobą cieszy się, gdy widzi swoje dziecko, które chce wrócić do Niego. Tak Bóg reaguje, gdy widzi Ciebie. Dzięki Bożemu Miłosierdziu, doświadczyliśmy nieskończoną ilość razy współczującego dotyku Bożej łaski, miłości i przebaczenia w sakramentach świętych, oraz za pośrednictwem ludzi, którzy przychodzili nam z pomocą, gdy byliśmy w potrzebie. Spróbujmy wsłuchać się w Słowo Boże z ufnością dziecka, które dobry Ojciec przygarnia do swojego boskiego Serca zapewniając z Mocą: "Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą" (Iz 10).


11 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie