• Trzebuniak

Napęd życia


Człowiek w każdym momencie swego życia winien być gotowy na odejście z tego świata. Powinien zarazem być pojednany ze swoimi bliskimi i samym sobą. Dobrze jeśli uważa, iż wypełnił swoje powołanie, a także był wierny Bożym przykazaniom. Wówczas spokojnie oczekuje już nagrody od Ojca niebieskiego, który go stworzył. Ponadto jest pewny, że we wspólnocie ze świętymi będzie radować się bez końca w królestwie Bożym.

Napędem życia człowieka dobrego jest zawsze miłość. Ponieważ to właśnie miłość sprawia, że każdego dnia stara się kochać coraz mocniej bliźnich oraz Boga Ojca. Tej miłości uczy swoich uczniów Pan Jezus, który stale towarzyszy wybranym. On też przez Ducha Świętego przebywa blisko wszystkich ludzi, a szczególnie tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę całemu stworzeniu.

Od Syna Bożego człowiek uczy się bezinteresownej miłości, która jest zdolna do ofiary, a nawet do poświęcenia życia. Moc Ducha Pańskiego pozwala przezwyciężać wszelkie zło, wyzwala z każdego grzechu oraz wybawia ze słabości duchowej i fizycznej. Za to więc stale dziękujmy Panu i uwielbiajmy Jego nieskończoną miłość.

#2Tm4618 #miłość #Pan #nagroda

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie