• Trzebuniak

Kubek świeżej wody


Liturgia Słowa daje nam przykład nowego życia, które powinni prowadzić wszyscy chrześcijanie. Święty Paweł poucza, że każdy ochrzczony winien postępować tak, jak postępował Jezus Chrystus. Nasi rodzice przynieśli nas do kościoła, abyśmy przyjęli chrzest w imię Jezusa, a później otrzymaliśmy bierzmowanie oraz moc Ducha Świętego do pełni życia chrześcijańskiego. Jako chrześcijanie wierzymy, że poprzez Komunię świętą żyjemy zjednoczeni z Jezusem, a po śmierci zmartwychwstajemy do życia wiecznego. Jeśli zaś upadamy w grzech, zawsze możemy zwrócić się do Pana i otrzymać dar Bożego miłosierdzia.

Na czym jednak polega istota życia chrześcijańskiego w codzienności? Każdego dnia chrześcijanin winien dostrzegać Chrystusa w swoim bliźnim. Podobnie, jak kobieta z Drugiej Księgi Królewskiej (2 Krl 4) w drugim człowieku dostrzegła proroka i zatroszczyła się o jego potrzeby. Była bowiem przekonana, że ten właśnie człowiek jest świętym mężem Bożym, którego należy przyjąć i serdecznie ugościć. Jej wrażliwość została pochwalona przez proroka, który potem wyprosił błogosławieństwo dla całej jej rodziny.

Otwartość i dobroć serca są zatem podstawą życia prawdziwie religijnego. Chrześcijanin, który potrafi w potrzebującym człowieku dostrzec Chrystusa, jako odpłatę sam otrzymuje obfitość Bożych darów, a wraz z nimi radość i szczęście.

Zastanówmy się dzisiaj czy jesteśmy ludźmi zadowolonymi z życia. Czy mamy powody, aby uwielbiać i dziękować Panu za Jego dary? Czy w naszych bliskich, siostrach i braciach, dostrzegamy jeszcze Jezusa Chrystusa?

Prawdziwy chrześcijanin to ten, który umie się cieszyć i cały czas chodzi w blasku obecności Pańskiej. Potrafi bowiem być szczęśliwy z samego faktu bycia chrześcijaninem, a więc człowiekiem sprawiedliwym. Nie jest nigdy egoistą, ale kocha swoich bliźnich miłością bezinteresowną. Taki chrześcijanin wiem, że więcej radości jest w dawaniu aniżeli braniu; taki chrześcijanin czerpie swoją siłę z przyjmowanych sakramentów świętych. Jego tarczą przed złem jest Pan, który zawsze stoi po jego prawicy. Celem chrześcijanina jest osiągnięcie świętości poprzez dobre życie wśród ludzi. Pamiętajmy zatem, że każdy, kto przyjmuje drugiego człowieka otwartym sercem, tym samym przyjmuje również Pana Boga. A kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu choćby człowiekowi, nie utraci swoje nagrody w królestwie Bożym. Taka jest właśnie nauka płynąca z dzisiejszej Ewangelii, którą przekazał nam Jezus Chrystus.

#Mt103742 #kubek #gościnność #wrażliwość

9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie