• Trzebuniak

Uczeń Chrystusa


Uczniem Chrystusa zostaje ta osoba, która spędza z Nim sporo czasu na osobności. Sam Jezus jest Tym, który zawsze inicjuje taką znajomość, ale tylko od człowieka zależy, ile poświęci czasu na sprawy boskie. Po doświadczeniu spotkania z Chrystusem, otrzymuje się moc do tego, aby dawać świadectwo wiary innym. Nowy człowiek, który sam został uzdrowiony przez Syna Bożego, może dopiero być posłanym, aby pokonywać zło na świecie. Chrześcijanin, który żyje w łasce uświęcającej, może więc także uzdrawiać bliźnich słowem i czynem w imię Jezusa. Najpierw jednak sam musi przezwyciężyć swoje słabości, dzięki łasce Ducha Świętego.

Jezus Chrystus nie obawia się, że Jego uczniowie są słabi, a nawet grzeszni. On potrafi działać i używać nędzne naczynia, aby uświęcać i błogosławić cały świat. Dlatego też stale wybiera i posyła tych, których sam chce. Warunkiem jednak jest gotowość i posłuszeństwo w wypełnianiu woli swojego Mistrza. Syn Boży potrafi wykorzystać to, co najlepsze w każdym z nas, aby dokonywać cudów we współczesności. Poprzez współpracę z Jezusem, królestwo Boże rozszerza się na cały świat.

#Mt1017 #uczeń #chrześcijanin #Chrystus

17 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie