• Trzebuniak

Pytanie Jezusa


Jezus przychodzi dziś do nas i zadaje dokładnie to samo pytanie, które kierował do swoich uczniów w okolicach Cezarei: 'Za kogo ty, siostro i bracie, uważasz Syna Bożego?' To znaczy: Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Jaka rolę odgrywa On w twoim codziennym życiu? Czy jest twoim Przyjacielem, Towarzyszem, Mistrzem i Odkupicielem?

Twoim zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie. Nie tylko dzisiaj, ale codziennie, każdego nowego dnia, gdy budzisz się ze snu, a także przed pójściem na spoczynek nocny. Ponieważ ta odpowiedź ma wskazywać na cały sens twojego życia. Tutaj nie możesz oszukiwać ani kopiować odpowiedzi od innych osób. Każdy bowiem odpowiada według własnych przekonań i swojej wiary.

Jezus pyta bardzo konkretnie: 'Za kogo ty mnie uważasz?' Zatem zastanów się i na osobistej rozmowie z Panem powiedź tak, jak ci dyktuje twoje własne serce. Nie obawiaj się, że twoja odpowiedź może być dziecinnie prosta. Jesteś przecież na drodze wiary, a każda szczera modlitwa sprawia, iż stopniowo dojrzewasz i przybliżasz się do Królestwa Bożego.

Pozwól Jezusowi przemówić do siebie w głębi twojej duszy. A każde słowo, które tam usłyszysz przyniesie ci błogosławieństwo. On przypomina ci dzisiaj, że jesteś człowiekiem szczęśliwym, jeśli wierzysz i ufasz Bogu całym swoim sercem. Mówi do ciebie, że masz kochającego Ojca, który oczekuje na ciebie w niebie. Dlatego, że jesteś dzieckiem Bożym otwierają się przed tobą wspaniałe perspektywy. Powinieneś także budować Chrystusowy Kościół przede wszystkim w najbliższym otoczeniu, w swojej wspólnocie, rodzinie i sąsiedztwie. Jeśli idziesz za Panem i przestrzegasz Bożych przykazań, żadne zło nie może cię pokonać. W końcu otrzymasz nagrodę i będziesz się radować pokojem wiecznym.

Twoim zadaniem jest przyjąć niezmierzoną ilość bogactw, mądrości i wiedzy płynącą od Boga. Masz pozwolić, aby Chrystus był twoim jedynym doradcą, który pokieruje całym twoim życiem. Wówczas On obdaruje cię wszystkim, czego potrzebujesz do szczęścia. "Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen" (Rz 11:36).

#Mt161320 #pytanie #Jezus #niebo

23 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie