• Trzebuniak

Doskonałość


Powołaniem chrześcijanina jest stawanie się coraz doskonalszym. Jednak w celu osiągnięcia postępu duchowego potrzeba chęci przemiany na lepsze, a ponadto uświadomienia sobie, że uświęcenie dokonuje się zawsze w komunii z Jezusem Chrystusem. Ponieważ to w Jego imię pokonuje się własne słabości, a także wyzwala się z niewoli grzechu.

Świętość zdobywa się na różnych polach. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać zarówno o stronę cielesną, jak i duchową własnej osoby. Nie da się bowiem wznieść na wyżyny ducha bez opanowania i kształtowania ludzkiej natury. Potrzeba zatem wielkiego szacunku do pragnień i poruszeń, które wiążą się z intymną sferą życia ludzkiego.

Działanie łaski Bożej ma przenikać całą osobę, a więc wszystko, co przeżywa i odczuwa człowiek. Pozwalając na działanie Ducha Świętego nabiera się stopniowo szacunku wobec siebie samego, a także wobec drugiej osoby, która pojawia się w naszym otoczeniu. W ten sposób buduje się wspólnotę ludzką opartą na pięknych wartościach takich, jak czysta i bezinteresowna miłość. Poprzez poszanowanie godności bliźnich, człowiek odkrywa misterium Boga, który jest najdoskonalszą Wspólnotą Trzech Osób Boskich.

#1Tes418 #doskonałość #świętość #Jezus

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie