• Trzebuniak

Chrześcijanin


Bóg Ojciec stwarza człowieka i pragnie, aby celem jego życia była mądrość i świętość. Dlatego chrześcijanin, który jest dzieckiem Bożym czyni wszystko, aby wzrastać i duchowo się rozwijać. Nie potrzebuje on długiego czasu, aby się uświęcić. Polega bowiem całkowicie na boskiej Miłości, którą jest Duch Święty.

Chrześcijanin żyje w świecie, w którym jest wiele zła. Zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy wypełniają wolę Bożą, a nawet jawnie się przeciwstawiają Bogu. Nie pozwala jednak, aby siły zła go przezwyciężyły. Dusza chrześcijanina i jego myśli skoncentrowane są zawsze na sprawach Ducha. Zatem żadna marność ani pożądanie nie są w stanie go pokonać.

Dzięki łasce Bożej chrześcijanin połączony jest duchowo z Synem Bożym. Równocześnie jest zjednoczony z Bogiem Ojcem, a Duch Święty poprzez dobre natchnienia prowadzi jego duszę. Taki człowiek ufa zawsze Miłosierdziu i Opatrzności Bożej, a przez to jest przykładem dla swoich sióstr i braci, jak przeżywać powołanie chrześcijańskie.

#Mdr4715 #mądrość #chrześcijanin #świętość

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie