• Trzebuniak

Służba Pańska


Chrześcijanin to sługa Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że stale jest gotowy wypełniać zadania, które zleca Pan. Pierwszym jego obowiązkiem jest dawanie świadectwa i głoszenie Dobrej Nowiny. Chrześcijanin zatem czyta i rozważa Słowo Boże, aby później przekazywać je dalej. Codziennie bierze do ręki Pismo Święte i odnajduje tam wskazówki do tego, czego ma się podjąć. Podczas medytacji nad Słowem Pana spotyka się osobiście ze swoim Mistrzem, który udziela mu Ducha Świętego. Na tym spotkaniu z Panem otrzymuje moc do pełnienia dobrych uczynków. Ponadto upewnia się, iż podąża w dobrym kierunku.

Chrześcijanin nie podejmuje się zadań na własną rękę, ale wsłuchuje się uważnie w to, co ma mu do przekazania Jezus Chrystus. W ten sposób upewnia się, że nie czyni własnej woli, ale wolę Bożą. Będąc w ścisłej relacji z Panem, łatwiej jest mu dążyć do świętości, której osiągnięcie jest najważniejszym stawianym mu wymaganiem. Czytając Słowo Boże uświadamia sobie, że jest kochanym dzieckiem Ojca, któremu zależy na jego zbawieniu. Stąd wypływa jego głębokie pragnienie, aby iść i odważnie świadczyć, że Bóg umiłował świat i ciągle obdarza ludzi swoimi łaskami.

#Rz117 #chrześcijanin #chrześcijaństwo #Chrystus

4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie