• s. Agata

Walka duchowa


Wiliam Shakespeare powiedział, że: „Nić życia jest mieszanym włóknem, dobro i zło przewijają się razem”. Człowiek pokładając nadzieje jedynie we własnych siłach, prędzej czy później doświadczy niemocy wobec prawa grzechu. Złe skłonności utrudniają czynienie dobra według potrzeby serca, nawet jeśli rozum jasno wskazuje co jest dobre i czego należy się trzymać. Zło jest nieustępliwe w walce o duszę ludzką, dlatego bazując na słabościach człowieka dąży do dominowania nad nim. Święty Paweł pisał w Liście do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12:21). Często też przypominał o doświadczeniu ciągłej walka pomiędzy dobrem a złem. Mówił o walce, jaką przeżywa każdy człowiek w czasie swojego życia na ziemi.

Ludzie pogrążeni w słabościach, nałogach, pogoni za dobrami materialnymi wpadają w pokusy, które czynią ich niewolnikami prawa grzechu. Bóg oczekuje naszych powrotów, ilekroć zbłądzimy, i pragnie wyzwalać nas z każdej duchowej niewoli, która blokuje nam drogę do prawdziwego szczęścia. Każdy, kto szczerze poszukuje woli Bożej powinien zatrzymać się w pędzie przez życie, aby w sanktuarium swego serca rozeznać, w jakim stanie duszy się znajduje się. Warto również zwrócić się z prośbą o otwarcie naszego serca poprzez dar łez. Święty Ewagriusz pisał do swojego ucznia: „Módl się najpierw o dar łez. Módl się ze łzami a Twa prośba zostanie wysłuchana. Nic tak nie raduje Pana, jak błaganie zanoszone pośród łez”. Natomiast Apostoł Paweł przypomina nam, że zwycięstwo możemy odnieść nad złem jedynie przez Jezusa Chrystusa, który czyni nas nowym stworzeniem.

#Rz71825 #walka #łzy #Chrystus

9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie