• Trzebuniak

Czuwajcie, bo Pan nadchodzi


"Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie, z wieczora czy o północy, czy o świtaniu, czy rankiem".

Jako ludzie chcielibyśmy znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Bo przecież jesteśmy dorosłymi, a nie dziećmi, i używamy rozumu. Jednak dzisiaj Chrystus przypomina nam, że mamy czuwać.

Dobrze przygotować się to znaczy oddać Jezusowi całą historię swojego życia. Przecież On przychodzi w postaci bezbronnego Dziecka, abyśmy się Go nie bali, ale ukochali całym sercem. Może nadejść 'z wieczora' w czasie sprawowanej Eucharystii, 'o północy' podczas Pasterki, ale też 'o świtaniu', gdy klękamy do modlitwy i prosimy o błogosławieństwo.

Jezus Chrystus zawsze przynosi nam "łaskę i pokój od Boga Ojca". Zechciejmy tylko przyjąć Jego święte dary. Otwórzmy serca z wielkim dziękczynieniem za cuda, których już dokonał w naszym życiu.

"W Nim zostaliśmy wzbogaceni we wszystko", a mianowicie: w Słowo Boże, które możemy czytać codziennie, a także w sakramenty święte, z których stale korzystamy.

"Nie brakuje nam żadnego daru łaski, gdy oczekujemy objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa". On rzeczywiście pragnie nas umacniać, abyśmy byli świętymi. Dlatego bierzmy z Niego przykład i chciejmy czynić dobro. Bądźmy głosicielami Dobrej Nowiny wobec naszych bliźnich.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś znowu "rozdarł niebiosa i zstąpił" do naszych serc. Dzięki Twojej łasce pragniemy radośnie pełnić sprawiedliwość i pamiętać o Bożych przykazaniach. Przebacz nasze grzechy i ludzkie słabości, nasze winy i błędy, które popełniamy. Ukaż nam swoje Oblicze i prowadź w stronę Ojca w niebie. Amen.

#adwent #Mk133337 #1Kor139 #Iz63

9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie