• Trzebuniak

Święci ludzie


Drugi człowiek może być dla nas wysłannikiem od Boga. Dzieje się tak wówczas, gdy przekazuje nam słowa Boże, które sam odkrywa w swoim sercu. Jeśli bowiem sam jest przekonany, że słyszy głos Boży i swoim życiem daje temu świadectwo, to staje się dobrym przykładem do naśladowania.

Boży człowiek jest oświecany łaską niebieską na modlitwie. Później dzieli się tym pięknym doświadczeniem z bliźnimi. Bóg mówi do niego poprzez słowa zawarte w Piśmie świętym. Dzięki temu rozumie rzeczywistość i poznaje wolę Bożą. Z rozmyślania czerpie mądrość i umiejętność dokonywania właściwych wyborów. Ludzie patrząc na takiego człowieka są przekonani, że jest on w ścisłej komunii z Panem. Podziwiają jego roztropność i wiedzę, a przede wszystkim ucza się od niego żywego kontaktu z Bogiem.

Poprzez świętych ludzi sami spotykamy się ze świętością Boga. Wsłuchując się w słowa proroków, słyszymy Pana przemawiającego do naszego serca. Przykład dobroci wpływa na nas pozytywnie i mobilizuje do postępowania zgodnego z Bożymi przykazaniami.

Kontakt duchowy z Bogiem jest czymś cennym i ulotnym. Trzeba się więc starać i robić wszystko, aby go nie utracić. Warto sobie często przypominać słowa mądrych i świętych ludzi, a następnie zachowywać Boże przesłanie w swoim sercu.

#Pwt419 #świętość #SłowoBoże #mądrość

6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie