• Trzebuniak

Oczekiwanie


Cały czas czegoś oczekujemy. Robimy też plany na przyszłość. Mamy do tego prawo, ale musimy przy tym pamiętać, że nie wszystko od nas zależy. Zawsze powinniśmy brać pod uwagę również to, że Opatrzność Boża kieruje naszym życiem. Dlatego przede wszystkim mamy dążyć do osiągnięcia w niebie. Jeśli osiągniemy ten cel, to znaczy, że dobrze przeżyliśmy swoje lata na ziemi. Ponadto warto stale sobie przypominać, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga Ojca. On pragnie, abyśmy żyli bez plamy i skazy grzechu w pokoju i cierpliwości na wzór Syna Bożego - Jezusa Chrystusa. Gdyż jest to najpewniejsza i najbezpieczniejsza droga do królestwa niebieskiego. W ten właśnie sposób osiąga się zbawienie.

Poruszamy się wśród ludzi, którzy często odrzucają Boże przykazania. Jako chrześcijanie wyrzekamy sie takiego postępowania i całym sercem zwracamy się ku Bogu. Nawet jeśli zdarzy się nam upadek, to tym bardziej powinniśmy prosić o dar Bożego miłosierdzia. Poprzez dar Ducha Świętego możemy nieustannie wzrastać w łasce i poznaniu naszego Mistrza i Zbawiciela - Jezusa Chrystusa. Niech nasza dusza zawsze będzie otwarta na ten dar boski, aby mogła uczestniczyć w chwale dzieci Bożych nie tylko na ziemi, ale również w wieczności. Codziennie módlmy się w tej intencji i wzrastajmy w świętości.

#2P31218 #plany #Jezus #oczekiwanie

9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie