• Trzebuniak

Jesteśmy kochani


Głębokie pragnienie miłości prowadzi do zjednoczenia z osobą ukochaną. Może ono dokonywać się na wielu płaszczyznach. W relacji małżeńskiej dochodzi do zjednoczenia ciała i duszy mężczyzny i kobiety w akcie miłości. W relacji przyjaciół może dojść do połączenia ducha i jedności serc tych, którzy przyjaźnią się ze sobą. W relacji do Boga szczytem miłości jest Komunia święta, czyli przyjęcie Serca Jezusowego do serca człowieka.

W tych pięknych i boskich relacjach zanika egoizm, a osoby koncentrują sie bardziej na dobru bliźnich niż swoim własnym. Jedni potrafią ofiarować drugim wszystko, co mają od Boga. Taka wspólnota duchowa daje siłę do pracy i obowiązków. Człowiek odtąd nie jest samotnikiem, ale ukochanym partnerem, któremu warto zaufać i obdarzyć swoim bogactwem.

Wierzący, który zdaje sobie sprawę z nieskończonej miłości i miłosierdzia Bożego, idzie odważnie do ludzi, aby głosić Chrystusa zmartwychwstałego. Wie bowiem, że Jezus rzeczywiście żyje w sercach ludzi i udziela im łaski Ducha Świętego. W atmosferze miłości i przyjaźni żadne cierpienie nie jest straszne, bo zawsze można liczyć na wsparcie i pomoc w potrzebie. Warto zatem uwielbiać Boga, który jest Miłością, za wszystkie dobre relacje, w których doświadczamy, że jesteśmy kochani.

#Dz43235 #miłość #relacje #przyjaźń

6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie