• Trzebuniak

Dobry chrześcijanin


Chrześcijanin powinien znać swoją godność i pamiętać, że jest dzieckiem Bożym. Cała jego historia życia jest ważna, ponieważ to Bóg Ojciec zechciał, aby pojawił się na świecie. Wszyscy dobrzy ludzie, którzy mu towarzyszyli od najmłodszych lat są również darem Bożym. Chrześcijanin to człowiek, który jest świadomy obdarowania i łaski, ale zarazem podejmuje codzienny trud uświęcenia i pracy nad sobą. Życie chrześcijańskie to nieustanna współpraca łaski z naturą, komunii ducha z cielesnością, mocy i słabości. Dlatego chrześcijanin przyznaje się do swoich błędów i grzechów. Jednak nie koncentruje się na swojej ułomności. Potrafi żałować za złe czyny i wyciągać z nich należyte wnioski. Stale jest w drodze, ponieważ życie chrześcijanina to ciągły proces. Kierunek jaki chrześcijanin obiera to zawsze - Niebo. Serce chrześcijanina jest otwarte na światło Boże. Pomimo upadków zawsze oblicze ma zwrócone ku Ojcu niebieskiemu. Nawet jeśli modlitwa przychodzi mu niełatwo i nie słyszy głosu Pana, to wyczuwa w swej duszy ciepło, które swe źródło ma w Bogu. Zatem zawsze pyta dobrego Boga o drogę i sens swego życia. Nie chce bowiem podejmować zadań, które nie są konieczne, ale tylko te, które są zgodne z wolą Bożą. Chrześcijanin potrafi pytać mądrych ludzi i świadków Ewangelii, aby mu pomogli zrozumieć wymagania prawa Bożego. Nawet jeśli czegoś nie rozumie jest gotowy przyjąć na wiarę zasady moralności chrześcijańskiej. Podstawą jego życia jest bowiem pokora. Dzięki niej jest w stanie pojąć wolę Bożą i ujrzeć oblicze Pańskie. Na modlitwie jego dusza słyszy głos Ducha Świętego, który umacnia chrześcijanina do dawania świadectwa i poświęcenia swego życia Ewangelii.


21 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie