• Trzebuniak

Siewcy pokoju


Pan Jezus ciągle zaprasza do współpracy w dziele ewangelizacji całego świata. Zachęca wszystkich, aby zechcieli iść i głosić Dobrą Nowinę, ponieważ wiele jest jeszcze takich miejsc, gdzie ludzie potrzebują Ewangelii. Syn Boży wybiera na swoich uczniów konkretnych ludzi i zapewnia, że sam również pójdzie za nimi gdziekolwiek się udadzą. Apostołowie mogą być zatem pewni, że zawsze towarzyszy im Chrystus. Ponadto we wspólnocie sióstr i braci, którzy razem głoszą Słowo Boże, jest również obecny Jezus Chrystus.

Zachwyca nas piękno i ogrom świata, w którym żyjemy. Tutaj właśnie, w tym konkretnym czasie i miejscu, każdy z nas ma swoją misję do spełnienia. Jednak nie jest ona owocna bez współpracy człowieka z łaską Bożą. Dlatego każdego dnia chrześcijanin winien prosić Chrystusa o wsparcie. Albowiem skuteczność podejmowanych prac wiąże się ściśle z błogosławieństwem Bożym.

Możemy rozsiewać pokój tylko wówczas, gdy sami mamy pokój w sercu. Zatem jeśli mieszka w nas Duch Święty, jesteśmy w stanie dzielić się darami duchowymi z ludźmi.

Cały świat i wszyscy ludzie pragną pokoju i spoczynku w ramionach Ojca. Niektórzy jednak zapominają o tej najgłębszej tęsknocie i potrzebie swej duszy. Wówczas ich duch jest niespokojny. Okoliczności i wydarzenia zewnętrzne miotają nimi jak wiatr na morzu, który uderza w łódź z wielką siłą.

Apostołowie pokoju starają się najpierw o pokój wewnętrzny, aby następnie móc ofiarować ten boski dar ludziom, którym go brakuje. Nie jest to łatwe zadanie, ale warto podjąć się tego trudu i dostrajać ludzkie serca na odbiór niebiańskiej muzyki, której Kompozytorem jest Duch Święty. Te boskie dźwięki mogą ukoić niespokojną duszę, uzdrowić zbolałe serce, a ponadto wnieść nadzieję i radość do rodzin i wspólnot.

#Łk1019 #pokój #ewangelizacja #apostoł

10 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie