• Józef Trzebuniak

Nauczyciel Miłości


Jezus pragnie przemawiać do twojego serca, jeśli tylko jesteś gotowy, aby słuchać. Słowa Jezusa są bowiem zawsze przepełnione treścią i dotyczą najważniejszych dziedzin twojego życia. Jezus chce ci przypomnieć o wielkiej miłości, jaką cię ukochał. Takie wyznanie należycie przyjmuje się tylko w atmosferze zaufania i zapewnienia o wzajemności. Syn Boży dąży do nawiązania relacji przyjaźni z tobą, ale będzie to możliwe tylko jeśli sam tego zechcesz.

Jezus stara się okazywać ciepłe uczucia nawet wobec swych nieprzyjaciół, to znaczy ludzi, którzy nie potrafią jeszcze kochać. Nieustannie błogosławi i modli się za tych, którzy są zagubieni, ponieważ nie potrafią odpowiedzieć na dar miłości Boga Ojca. Zdarza się, że korzystają oni z dóbr światowych tak, jakby wszystko było ich własnością. Zapominają o Stwórcy piękna i dobra, a nawet niszczą dary, które codziennie otrzymują dzięki łasce Bożej.

Jezus Chrystus nie potrafi służyć inaczej, jak tylko dając siebie samego – ofiarując całe swoje życie za zbawienie świata. Nie ustępuje nigdy, ale stale poświęca wszystko, aby rozpalać miłość Ducha Świętego w ludzkich sercach. Nie oczekuje wdzięczności, a jedynie pragnie, aby ludzie byli szczęśliwi i przestrzegali przykazań Bożych.

Chrystus uczy cię zarówno kochać, jak i przyjmować dar Miłości. Jest On cierpliwym i wyrozumiałym Nauczycielem, ponieważ wie, że Niebo otwarte jest dla tych, którzy zdali egzamin z miłości. Jezus jest Synem Bożego Miłosierdzia, dlatego nie osądza, lecz kocha jeszcze mocniej, gdy widzi człowieka, który cierpi w niewoli grzechu. Odpuszcza winy i tuli do swego boskiego Serca, a Jego Miłość nigdy się nie kończy.

#Łk62738 #Jezus #Miłość #miłosierdzie

5 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie