• Trzebuniak

Modlitwa na Post


Całe moje życie oddaję Panu rozpoczynając Wielki Post. Wiem, że jestem przywiązany do wielu spraw i swoich planów. Jednak pragnę otworzyć swe serce, wyznać swoje grzechy i przylgnąć z miłością do Boga. Często bowiem gubię się i marnuję dany mi czas. Czasem nawet zapominam, że to Bóg jest centrum mego życia.

Dlatego proszę z ufnością o miłosierdzie Boże i siły do przezwyciężania pokus. Potrzebuję łaski uświęcającej, aby trwać w łączności z Duchem Świętym. Jestem przecież słabym człowiekiem, który jest zależny od łaskawości Boga. Ufam, że Pan mnie wspomoże i pobłogosławi na ten święty czas pokuty. Na początku postu ofiaruję Mu samego siebie, moją rodzinę, przyjaciół, siostry i braci, a także wszystkie nasze trudy i zmartwienia.

Wierzę, że wspólna modlitwa zanoszona do Boga ma moc przemieniać świat i wypraszać dar Bożego Miłosierdzia. Bo chociaż jesteśmy grzesznikami, to powołani zostaliśmy do świętości. Choć często zapatrzeni w samych siebie, to przecież pragniemy kochać bliskich. Choć ciągle niedojrzali, to zaliczamy się do grona dzieci Bożych.

Dziś otwieram drzwi swego serca Panu i zapraszam do swego domu. Modlę się za moich bliskich, aby dobrze przeżyli czas przygotowania do Wielkanocy: "Duchu Święty Boże, uświęć nas, umocnij, oświeć swoim blaskiem, abyśmy poznali siebie i wyznali swe słabości. Ty masz moc działać i nas przemieniać. Boże Miłosierdzia, liczymy na Twe zmiłowanie i przebaczenie błędów. Panie, Jezu Chryste, niech ten święty czas pomoże nam przybliżyć się do Ciebie i poczuć bicie boskiego Serca. Twe Serce przepełnione jest miłością i stamtąd płynie dla nas strumień łask. O boskie Serce Jezusa, uczyń serca nasze według Serca Twego. Amen".

#WielkiPost #modlitwa #serce #nawrócenie #Jl21218

8 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie