• Trzebuniak

Naśladowanie Słowa


Sowo Boże poucza nas jak żyć i naśladować przykład Jezusa Chrystusa. Czytając i medytując Pismo święte rozumiemy lepiej wolę Bożą. Nasz Ojciec niebieski nie chce, abyśmy wynosili się nad innych, ale raczej stawali się coraz pokorniejsi i gotowi na ofiarowanie swego życia. Dopiero w trudnych doświadczeniach okazuje się czy jesteśmy ludźmi głęboko wierzącymi i zawsze ufającymi Panu. Nieuchronnie nasze siły fizyczne słabną i musimy przygotować się na opuszczenie tej ziemi. Następne pokolenia stopniowo będą o nas zapominać i w końcu znikniemy z pamięci naszych krewnych.

Jednak nigdy nie przestaniemy istnieć dla Boga, który nas powołał do życia. Nawet, gdyby nasze ziemskie życie trwało tylko przez chwilę, już zostaliśmy zapisani w Księdze Życia wiecznego. Ponieważ otrzymaliśmy w darze duszę nieśmiertelną i zostaliśmy powołani do radości wiecznej. Naszą największą troską ma być zatem staranie się o dobre serce i sumienie. To są bowiem wartości, których nie można kupić za żadne skarby ani zdobyć siłą. Szlachetne serce jest wielkim darem Bożym, który powinien być otaczany szacunkiem. Dzięki współpracy z łaską uświęcającą człowiek doskonali się i wzrasta duchowo.

Nie ustawajmy nigdy w pracy nad sobą i prośmy o pomoc z Nieba. W rękach miłosiernego Ojca możemy czuć się bezpiecznie niezależnie od smutnych okoliczności życia. Ufajmy Panu i do Niego zwracajmy się w prostocie serca. Przy Jego boku pokonamy zasadzki złego ducha i wszelkie niebezpieczeństwa. Razem z Jezusem nigdy nie będziemy samotni nawet, jeśli ludzie nas opuszczą. Prośmy o dar niewinności i prawości sumienia wobec niesprawiedliwości, która jest na świecie. Niech Bóg będzie zawsze dla nas tarczą i mocą w przezwyciężaniu grzechu. Trwajmy przy Panu i zachowujmy Jego Słowo w naszym sercu.

#Jr111820 #SłowoBoże #życie #Ojciec

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie