• Agata

Czas na powrót


Każdy czasami przeżywa chwile głębokich wzruszeń, gdy płyną łzy. Jednak tylko łzy płynące ze źródeł wypływających z głębin duszy mają moc wewnętrznej przemiany człowieka. Aby dotrzeć do tych źródeł, Bóg na wiele sposobów przemawia do człowieka. Czasami pozwala na doświadczenie cierpienia …

Piotr gorzko zapłakał po zdradzie swojego Mistrza. Wówczas nastąpiła w nim przemiana tak, że był w stanie oddać życie za wiarę. Czasami więc wina, która wydaje się niewybaczalna, staje się błogosławioną. Dzieje się tak wówczas, gdy rzucimy się z ufnością w ramiona Miłosiernego Ojca. On jedynie ma moc wyprowadzić dobro z największego grzechu, a nawet uczynić z nas świętych! Przylgnijmy zatem do Boga tacy, jacy jesteśmy - pełni słabości i ludzkiej ułomności, aby On nas przemieniał mocą swej Miłości.

Duchu Święty, Duchu Miłości, Ty wiesz, że każdego dnia szukamy Ciebie. Spraw, aby te poszukiwania stawały się coraz bardziej świadome i owocne duchowo. Słowo Pańskie jest światłem naszego życia. Ciało i Krew Chrystusa jest naszym pokarmem na życie wieczne i napojem zbawienia. Sakrament Pokuty jest ciągłym powracaniem do Boga Ojca.

Wielki Post jest kolejną szansą dana nam od Boga na odkrywanie głębin serca. Dlatego prosimy Pana z ufnością, abyś doprowadził nas swoimi tajemniczymi drogami do uzdrawiających łez i prawdziwej pokuty. Pragniemy razem z Nim oczekiwać zmartwychwstawania.

#Wielki #Post #nawrócenie #grzech #Ojciec

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie