• Trzebuniak

Możesz kochać


Jesteś ukochanym dzieckiem Boga. Jakże wielka twa godność! Od początku jesteś obdarzony miłością Ojca niebieskiego. Rodzisz się jako dar miłości twoich rodziców. Jesteś stworzony i powołany do miłości. Sprawdzianem twojej miłości są relacje, które nawiązujesz. Im bardziej kochasz ludzi, tym bardziej możesz kochać Ojca niebieskiego.

Miłość to trudne zadanie. Potrzeba zaparcia się siebie, rezygnacji z siebie, ze swoich pragnień na rzecz służby i bezinteresownej miłości do bliźnich. Potrzebą twojego serca jest miłość - przyjmowanie i dzielenie się miłością.

Miłość to dar Ducha Świętego, na który trzeba się otworzyć. Miłość to nie tylko wspaniałe i przyjemne uczucie, ale o wiele więcej - jest to zdolność duszy do wybaczenia, miłosierdzia i przebaczenia.

Wzór miłości bliźniego pozostawił nam Jezus Chrystus, który rozpoczął swoją misję w ludzkiej rodzinie. Był Synem Bożym, ale prosił o błogosławieństwo swoich ziemskich rodziców. Był im posłuszny i kochał ich całym sercem.

Jeśli chcesz uczyć się prawdziwej miłości, patrz na Jezusa. Poznaj i zaufaj Jego miłości. Uwierz w Boga, który jest Miłością. Nie ma bowiem nic ważniejszego i piękniejszego niż miłość, która rodzi się z Boga i w Nim osiąga kres doskonałości.

Idziesz przez życie dążąc do ostatecznego celu, którym jest Miłość. Nie musisz się niczego lękać, bo jesteś otoczony miłością swego Pana. Kochaj i pozwól się pokochać. Niech z twego serca zawsze wypływa miłość, która przejawia się przez konkretne czyny i słowa.

#1J41118 #miłość #Bóg #relacje

4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie