• Trzebuniak

Nasze Życie


Jesteśmy ludźmi, którzy żyją na ziemi i zajmują się sprawami przyziemnymi. Często brakuje nam czasu, aby pomyśleć o niebie i rozważyć rzeczy niebieskie. Dlatego Słowo Boże każdego dnia przypomina nam o tym, co najważniejsze i wskazuje właściwy kierunek. Jako ludzie poruszamy się i kontaktujemy gównie z naszymi bliskimi. Jednak jako chrześcijanie mamy stale utrzymywać kontakt z naszym Panem-Jezusem Chrystusem. On przyszedł z nieba na ziemię, aby nam przypomnieć, gdzie jest nasz początek i dokąd zmierzamy. Jako Bóg jest On ponad wszystkim, ale także mieszka w każdym z nas. On widzi i słyszy wszystko, czyli zna każdą naszą myśl i poruszenie serca.

Często uciekamy we własne sprawy i zajmujemy się tylko sobą. Nie chcemy pozwolić Jezusowi, aby to On kierował całym naszym życiem. Jezus Chrystus przemawia wprost i bezpośrednio do naszej duszy, jeśli tylko jesteśmy na to otwarci i przygotowani. On zawsze mówi prawdę, ponieważ sam jest Prawdą. Skłania nas do przyjęcie Słowa Prawdy i życia według nauki ewangelicznej. To On wybiera nas na posłańców swojej Prawdy do ludzi wśród których zamieszkujemy. Zachęca nas, abyśmy nieśli im Słowo Boże. Nie pozostawia nas nigdy samych, ale wypełnia swoim Duchem Świętym.

Dzięki Jezusowi doświadczamy prawdziwej Miłości, która pochodzi od samego Boga. Od Niego otrzymujemy wszystko, to znaczy boską Miłość, która zaspokaja wszystkie nasze potrzeby i pragnienia. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Przez Niego mamy dostęp do życia wiecznego i do królestwa Bożego. Wystarczy tylko zaufać Jezusowi i rzucić się w Jego objęcia. Jako nasz Mistrz i najlepszy Przyjaciel zajmie się całym naszym życiem i wszystkimi sprawami, których się podejmujemy. Bądźmy zatem zawsze wpatrzeni w Zmartwychwstałego Pana, który żyje w nas.

#J33136 #Prawda #Jezus #życie

4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie