• Józef Trzebuniak

Natchnienia duchowe

„Z natchnienia Ducha przyszedł do świątyni” (Łk 2:22-32).


Natchnienie pochodzące od Ducha Świętego sprawia, że mówimy i postępujemy w imieniu Boga. Taka postawa przyciąga dusze do wspólnego trwania w jedności serc i umysłów poszukujących Pana.

Życie w przyjaźni z Bogiem napełnia serce łaską i pragnieniem modlitwy, a także sakramentów świętych. Pan daje nam Ducha Świętego, który pomaga nam żyć na co dzień w Obecności Bożej i inspiruje do dobrych czynów. On również dotyka naszych oczu blaskiem wiary, by kiedyś mogły oglądać Boże zbawienie a także prowadzi nas do dostrzegania Boga we wszystkich stworzeniach i do wdzięczności za wszystko. Dziękując dziś w Bogu w sposób szczególny za dar życia konsekrowanego przyjrzyjmy się jednemu z przepięknych przykładów życia poświęconemu bez reszty nader umiłowanemu Bogu, którym jest Służebnica Boża – Matka Franciszka Lechner – Założycielka Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.

W podążaniu za Chrystusem inspirowała Drogą Matkę zbawienna myśl „ratowania dusz”, dla których poświęcała się bez reszty. Swoim duchowym Córkom, oraz tym którzy pragną czerpać dobre natchnienia z Jej duchowego dziedzictwa pozostawiła Program Życia.

Czerpmy więc pełnymi garściami duchowe dobra pozostawione nam przez świetlane przykłady życia zwyczajnych ludzi, którzy mieli swoje słabości, ale zostali świętymi. Rzucili się oni w objęcia Bożej Miłości, ponieważ zaufali Panu bez zastrzeżeń i bez granic. Amen.

10 wyświetlenia1 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie