• Józef Trzebuniak

Uczynki Miłości


„Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu odda tobie” (Mt 6:6).

Rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. To czas zadumy i towarzyszenia cierpiącemu Panu, oraz kontemplacji jego bolesnej Męki. Tajemnica Krzyża w tajemniczy sposób wpisana jest w życie każdego człowieka. W łączności z cierpiącym Chrystusem nasze cierpienia nabierają wymiaru zbawczego. Postarajmy się więc o ewangeliczną „izdebkę”, w której spotkamy się z Bogiem sam na sam. W niej możemy się modlić do Ojca, który jest w ukryciu. On wskaże drogę by w konkretach życia współczuć cierpiącemu Chrystusowi w naszych braciach i siostrach doświadczających rozmaitych krzyżów życiowych.

Panie Boże! Otwórz nasze oczy, serca i dłonie dla bliźnich w potrzebie. Niech nasze serca będą wrażliwe na twoją obecność w człowieku, który żyje obok nas.

Wielki Post pozwala nam przypomnieć sobie najpiękniejsze praktyki pokutne, jakimi są uczynki miłosierdzia spełniane w sposób dyskretny i bezinteresowny. Takie uczynki jak jałmużna, która zakrywa wiele naszych grzechów, a także dobrowolne wyrzeczenia, akty umartwienia i wierniejsze wypełnianie swoich obowiązków oraz modlitwa to droga nawrócenia i prawdziwej wolności ducha.


S. Agata Ciesielska, FDC.

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie